Follow us

Pro členy
Uživatelské jméno

Heslo

Zaregistujte se

Newsletter
Zadejte e-mailovou adresu:


Trenutno vrijeme

O nás

HLAVNÍ HODNOTY SPOLEČNOSTI ADRIATICA


Máme 5 hlavních hodnot, které představují naši filozofii, v kterou věříme.
Tyto hodnoty jsou základy společnosti ADRIATICA.Trust  Důvěra

Věříme, že důvěra je nejdůležitější součástí jakéhokoliv vztahu.
Abysme získali důvěru jiných, musíme si  ji zasloužit.
Musíme vždy dělat to, co je správné bez ohledu na to,  kolik nás to stojí a jak obtížné to je. Důvěra se často získává delší dobu, ale ztratit ji můžeme během pár sekund.
My dodržíme své sliby a naše rozhodnutí budeme dělat korektně tak, aby naše skutky předčily naše slova. 
Zodpovědnost

Naší zodpovědností je starat se o klienty a respektovat jejich důvěru, kterou
nám prokázali, že si nás vybrali jako své realitní agenty. Je naší zodpovědností být loajální vůči našim klientům.
Souhlasíme s tím, že jsme zodpovědní za náš přístup, znalosti, zkušenosti a tím tedy i za míru našeho úspěchu.
Přijímáme veškerou zodpovědnost za naše klienty, kolegy a naše rodiny.
 

 
Porozumění

Rozumíme celému našemu systému a povinnostem, které z toho vyplývají. Staráme se o naše klienty, kolegy a naši profesi. Víme, jak je důležité naslouchat a komunikovat. Snažíme se být dobrými posluchači a dobrými komunikátory.
Chápeme, že skutečný úspěch  pramení ze vzájemného porozumění.


Standard

Věříme v excelentní úroveň ve všem co děláme. Začínáme u sebe, věříme, že přetvářka je pokrytecká, zvláště pak před klientem. Náš úspěch měříme dvojím způsobem – věrností klientů a profitem. Naším minimálním standartem je získat si spokojeného klienta.
 

 
Pravda

Vždy se snažíme být upřímní k sobě a k druhým. Neakceptujeme zavádějící a klamné jednání za jakýchkoliv okolností. Raději přijdeme o obchod, než abychom porušili standartní způsoby. Věříme, že poctivost je nejlepší cesta k úspěchu dlouhodobého podnikání.
 
                                                 To jsou naše osobní hodnoty. 
  Člověk z týmu Adriatica by měl být ukázkovým příkladem našich pěti hodnot, které vyznáváme, každý den, při každém jednání.